Държавни зрелостни изпити

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Национално външно оценяване в края на IV клас

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Национално външно оценяване в края на VII клас

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Национално външно оценяване в края на X клас


ДЗИ – дати, сесия май-юни

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки 03.02. – 18.02.2022 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 17.05.2022 г.

Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.

Държавни зрелостни изпити поДопълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 3 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)желание на ученика – в периода 26 май 2021 г.

Обявяване на резултатите  от  държавните  зрелостни  изпити до 08.06.2022 г.