Бюджет на СУ „Любен Каравелов“


Училищата, които изпълняват делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му:


Бюджет 2019 г.

Отчет за първо тримесечие – 2019 г.

Отчет за второ тримесечие – 2019 г.

Отчет за трето тримесечие – 2019 г.

Отчет за четвърто тримесечие – 2019 г.

Утвърден бюджет 2020 г.

Отчет за първо тримесечие – 2020 г.

Отчет за второ тримесечие – 2020 г. 

Отчет за трето тримесечие – 2020 г.

Отчет към 31.12.2020 г.