Национално състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти, 20 – 21.11.2020 г., град Копривщица

Оконателни резултати от състезанието: