Средно училище „Любен Каравелов“, гр. Копривщица е одобрено за иновативно училище от 2017 г.

Вижте повече за иновативните училища на: МОН ПРЕДЛАГА 185 УЧИЛИЩА ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ ЗА ИНОВАТИВНИ


Патентното ведомство регистрира логото на иновативните училища

Графичният знак на иновативните училища е регистриран в Патентното ведомство на република България под №10301. Училищата могат да използват логото единствено във вида, в който е признато. То може да се поставя до 30 януари 2028 година, ако все още училищата фигурират в Списъка на иновативните училища. Източник: МОН


С решение № 584 от 20 август 2020 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за учебната 2020/2021 години