STEM PD-Net

Мрежата се състои от 30 STEM PD центрове и други организации със съответни цели, роля и фокус като образователни институции, образователни органи или министерства на образованието от 12 европейски държави, сред които е и СУ „Любен Каравелов“, град Копривщица.

European Network of Science, TEchnology and Mathematics Professional Development Centres