За учебната 2020/2021г. по Програма ,,Еразъм+”, Ключова дейност 1,, Образователна мобилност за граждани “

1.В сектор ,,Училищно образование“ на тема, „Креативност, иновации, мотивация: Уменията на съвременния учител.“

,,Creativity, Innovation, Motivation. The skills of the modern teacher.“

Номер 2020-1-BG-01-KA101-078400, на стойност 28 500 евро. За мобилности на учители, които ще посетят гр. Прага, Чехия.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

2. Програма ,,Еразъм+”, Ключова дейност2: ,,Стратегически партньорства” в сектор ,,Училищно образование”, Проекти за ,,Партньорства за училищен обмен”.

На тема ,,Nature is a treasure”

Номер-2020-1-DE03-KA229-077298-4, на стойност 28.831 евро, за мобилности на ученици с училища:

  • Grundschule  Neuenkirchen- Germany
  • Volksschule Vorau-Austria
  • Agrupamento de Escolas de Nelas -Portugal
  • СУ ,,Любен Каравелов”- Bulgaria

Период на мобилността  24 месеца

от 01.11.2020 г. до 31.10.2022г. включително.