По повод отбелязването на Световния ден на околната среда (5 юни) и станалата вече традиционна за България Зелена седмица (1 – 6 юни), членовете на Неформална група „Сентинел“ съвместно с преподаватели от СУ „Любен Каравелов“ в град Копривщица организираха поредица от дейности за учениците в прогимназиалния етап на обучение. С тяхното реализиране нашият екип си постави за цел да подобри познанията на децата по отношение на опазването на природните ресурси и биологичното разнообразие, да разкаже на достъпен език за нуждата от съхраняването на уникалните за района местообитания, както и да събуди любопитство на подрастващите за изследване на характерните екосистеми на Същинска средна гора. Особен фокус поставихме върху превенцията на отрицателните човешки въздействия, причиняващи пожари, свлачища, наводнения и в крайна сметка водещи до негативни изменения на климата.  

През годините Световният ден на околната среда, 5 юни, се превърна в една от най-мащабните кампании, посветени на опазването на природата и в международна платформа за вдъхновение и промяна на световно ниво. Всяка година празникът се провежда с тема, която фокусира общественото внимание върху остър и належащ проблем, свързан с околната среда. През 2021 г. темата на Световния ден на околната среда е „Възстановяване на екосистемите“. Тя ще отбележи и официалното стартиране на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите 2021 – 2030. Връщането на деградиралите екосистеми към живот – например чрез засаждане на дървета, почистване на речните брегове или просто предоставяне на пространство на природата за възстановяване – увеличава техните ползи за обществото и биологичното разнообразие. Екосистемите са сложни и разнообразни, а тяхното съживяване се нуждае от внимателно планиране и прилагане на конкретни мерки и политики.

Поставяйки темата за една от най-значимите съвременни заплахи към биологичното разнообразие, а именно изсичането на стари гори за стопански цели, вярваме че ще успеем да убедим младите хора в нуждата от промяна на тези разрушителни за обществото ни действия. Показвайки на бъдещите поколения как намаляването на горите заради икономически интереси води до невъзвратими загуби на местообитания и разрушаване на уникални екосистеми, ще имаме възможност да запълним едно малко парче от пъзела, който човечеството трябва да нареди, за да преодолее опасностите от все по-засилващите се климатични промени.

Заключителен елемент от поредицата дейности в рамките на Зелената седмица беше и организираната от нас образователна „Еко-Викторина“, която имаше състезателен характер, и която целеше да провери придобитите от учениците „зелени“ компетенции. Считаме, че подобни инициативи, включващи неформални методи на обучение, активно развиват Европейското гражданство сред младите хора и повишават осведомеността относно мерките за устойчиво развитие. За своето представяне отборите получиха комплекти с  ученически пособия, произведени по щадящи за околната среда методи.

Проект „Заедно за по-чиста Европа“ (2020-2-BG01-ESC31-079605) е финансиран от Програма „Европейски корпус за солидарност“ на ЕС. Публикациите излагат единствено възгледите на автора, като програмата и Европейската комисията не носят отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.

Категории: Uncategorized