В периода 29-31 март се проведе XXXVI Национална олимпиада по Философия в Средно училище „Любен Каравелов“, Копривщица. Откриването започна с конференция на 29 март, на която присъстваха д-р Емилия Лазарова-зам. министър на МОН, проф. д-р Иван Колев – председател на Националната комисия по Философия, Коста Костов – главен експерт от МОН, г.жа Росица Иванова – Началник на РУО София област, г-жа Бойка Дюлгярова – Директор на СУ „Любен Каравелов“  и гости. Участниците бяха разделени в две състезателни групи:

  1. Първа състезателна група – ученици от VIII до X клас.
  2. Втора състезателна група – ученици от XI до XII клас.

Състезанието премина в два етапа: решаване на тест, съобразен с възрастовата група и есе по зададен предварителен фрагмент:

Първа състезателна група – ученици от VIII до X клас.

  1. „Човечността на съществуването ни зависи в крайна сметка от това, доколко успяваме да се научим да виждаме заложените в нас граници спрямо същността на другите.“

Ханс-Георг Гадамер, Наследството на Европа, ИК „КХ“, София, 2009, с. 165

  1. „Но любовта примирява не само престъпника със съдбата, тя примирява също човека с добродетелта, т.е. ако тя не би била единственият принцип на добродетелта, всяка добродетел би била същевременно недобродетел.“

Хегел, Духът на християнството и неговата съдба, сб. Философският ерос, РИВА, 2007,с. 204

  1. „Природата обича да се крие.

Хераклит, Темистий, Речи, в „Антична философия – антология“,

изд. „Идея“, 1999 г.1 стр. 113

Втора състезателна група – ученици от XI до XII клас.

  1. „Науките се градят върху саморазбираемостта на жизнения свят и изхождайки от нея, се ползват за своите конкретни цели от онова, което конкретно им е необходимо. Но да се ползва жизненият свят по този начин не означава самият той да се изучава научно в собствения му начин на биване.“

Е. Хусерл, „Кризата на европейските науки и трансценденталната феномемология“,

прев. С. Събева, София: стр. 148

  • „Законите, които се създават във връзка с умозрителни въпроси, са напълно безсмислени.“

Б. Спиноза, Богословско-политически трактат (247)

Превод: Хр. Тодоров, в: Спиноза, Б., Богословско-политически трактат, София, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019

  • „115. Четирите заблуждения. – Възпитанието на човека е плод на неговите заблуждения. Първо, виждал се е винаги несъвършен, второ, приписвал си измислени качества, трето, заблуждавал се относно мястото си в йерархията спрямо животните и природата, четвърто, изнамирал все нови нравствени догми и известно време ги приемал като вечни и безусловни, така че ту едно, ту друго човешко влечение и състояние заемали първо място и се облагородявали вследствие тези оценки. Задраскаме ли последствията от тези четири заблуждения, ще задраскаме и хуманността, човечността и „човешкото достойнство. “

Ницше, Ф. (2013),  Веселата наука, във Фридрих Ницше. Съчинения в 6 тома. Том III, прев. Харитина Костова-Добрева, София: изд. „Захарий Стоянов“, 317-604, с. 435

Учениците, които имаха желание да участват в подбора за международната олимпиада по Философия, трябваше да преведат фрагментите на английски, немски и френски.

Награждаването на отличилите се ученици се проведе през третия ден на състезанието.

Ема Станкова и Ивайло Христов от МГ „Д-р П. Берон“ във Варна са първенците в двете възрастови групи на националната олимпиада по философия. Сребърни медалисти са Илия Илиев от Американския колеж в София и Виктор Видев от ПГ „Васил Левски“ в Ямбол. Бронзови медали спечелиха Ива Иванова от 9 ФЕГ в София и Вилиана Василева от МГ „Баба Тонка“ в Русе.