Уважаеми ученици и родители,
Ръководството на СУ „Любен Каравелов“ Ви уведомява, че дейностите по прием след VII клас за учебната 2023/2024 г. започват.
Приемът в СУ „Любен Каравелов“ ще бъде както следва:

Прием след VII клас, дневна форма на обучение


Професия: Приложен програмист, код: 481030

Специалност: Приложно програмиране с разширено изучаване на английски език,  код: 4810301

Балообразуващи оценки:mobile-phone-1875813_1920

  • 2 х НВО по Български език и литература
  • 2 х НВО по Математика
  • оценка от свидетелството за основно образование VII кл.  по математика
  • оценка от свидетелството за за основно образование 7кл. по английски език

Повече за кандидатстването след VII клас можете да прочетете тук.

 

Прием в задочна форма на обучение след VII клас


Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес, код: 345050

Специалност: Малък и среден бизнес, код: 3450501

Балообразуващи оценки:

  • оценка от диплома за основно образование по български език и литература
  • оценка от диплома за основно образование по математика
  • оценка от диплома за основно образование по география

Кандидатстването след VII клас може да го направите в гнездата за подаване на заявления с желания за класиране на ученици след VII клас или онлайн на: https://infopriem.mon.bg/


Съгласно заповед № РД09-4061/ 30.08.2022 г. на МОН, График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022 – 2023 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование е:

Документите за записване в СУ „Любен Каравелов“ се приемат в канцеларията на училището, с работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч.