Уважаеми ученици и родители,
Ръководството на СУ „Любен Каравелов“ Ви уведомява, че дейностите по прием след VII клас за учебната 2022/2023 г. започват.
Приемът в СУ „Любен Каравелов“ ще бъде както следва:

Прием след VII клас, дневна форма на обучение


Професия: Приложен програмист, код: 481030

Специалност: Приложно програмиране с разширено изучаване на английски език,  код: 4810301

Балообразуващи оценки:mobile-phone-1875813_1920

  • 2 х НВО по Български език и литература
  • 2 х НВО по Математика
  • оценка от свидетелството за основно образование VII кл.  по математика
  • оценка от свидетелството за за основно образование 7кл. по английски език

Повече за кандидатстването след VII клас можете да прочетете тук.

 

Прием в задочна форма на обучение след VII клас


Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес, код: 345050

Специалност: Малък и среден бизнес, код: 3450501

Балообразуващи оценки:

  • оценка от диплома за основно образование по български език и литература
  • оценка от диплома за основно образование по математика
  • оценка от диплома за основно образование по география

Кандидатстването след VII клас може да го направите в гнездата за подаване на заявления с желания за класиране на ученици след VII клас или онлайн на: https://infopriem.mon.bg/


Съгласно заповед № РД09-1808/ 31.08.2021 г. на МОН, График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022 – 2023 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование е:

Вид дейностСрок за прием в VIII клас
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.05 – 07 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 12 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране13 – 15 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 20 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране21 – 22 юли 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране01 – 02 август 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 03 август
2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записванедо 10 септември 2022 г.

Документите за записване в СУ „Любен Каравелов“ се приемат в канцеларията на училището, с работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч.