Конкурс за есе на тема „Моите представи за доброволците, помагащи при бедствия и пожари“.

Във връзка с писмо изх. № 9105-285/03.11.2023 г. на д-р Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката, Ви уведомявам, че във връзка с Плана за 2023 година за изпълнение на Националната програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република Прочетете повече…