Документация за процеура по ЗОП по проект Дигитална класна стая

Документацията за откриване и участие в процедурата: 1. Решение за откриване на процедурата 2. Обявление за откриване на процедура 3. Решение за промяна 19.01.2016 3.1 Указания за участие в процедурата според решението за промяна 3.2 Приложения за участие в процедурата според решението Read More