На 19.02.2024г., отбелязваме 151 години от обесването на Васил Левски (1837 – ∞)

Учим и знаем за теб, Апостоле!

Поклон пред святото ти дело!