Учениците от осми и девети клас от СУ „Любен Каравелов“ – Копривщица взеха участие в иновативен еко-лагер, организиран в рамките на проект „Зелени умения за зелено бъдеще“, съфинансиран по програма Еразъм+. Лагерът се проведе в Слънчев бряг в периода 30.05 – 02.06.2023г.

Участниците се включиха активно в множество тематични дейности, свързани с екологията и новостите при опазването на околната среда. Като част от дейностите в програмата, учениците посетиха Научен център „ПланетУм“ в град Бургас, където се запознаха с най-важните физико-химични и екологични принципи в природата и имаха възможността на практика да участват в експерименталната лаборатория на центъра. Също така, много интересно се оказа и посещението на новооткрития планетариум в Бургас, където специална 3D проженкция пренесе посетителите на непознати места в космоса. Този тип посещения предложиха на нашите ученици не само забавление, но и образователно изживяване, което разшири техния поглед към околната среда и науката като цяло.

Участието в проекта „Green skills for green future“ даде на учениците ни ценен опит, знания и умения, които ще им помогнат да станат отговорни граждани на нашата планета. С това, както и с другите дейности по време на иновативния еко-лагера, те научиха повече за значението на опазването на околната среда и устойчивото развитие. Този уникален опит не само укрепи знанията и уменията на участниците в областта на екологията, но и ги обогати с нови приятелства и спомени. Надяваме се, че тези впечатления ще ги вдъхновят да продължат да се борят за по-зелено бъдеще и да предадат наученото на своите съученици и общността.

Проект „Green Skills for Green Future“ (2021-1-BG01-KA210-SCH-000030443) е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС. Изразенитe възгледи и мнения принадлежат изцяло на автора и не отразяват непременно възгледите и мненията на ЕС или EACEA. Същите не носят отговорност за пълнотата или точността на информацията.