В рамките на проекта „Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини“, ученици от 6-ти клас на СУ „Любен Каравелов“ гр. Копривщица активно се включиха и допринесоха с идеи и усилия за опазване на околната среда. Под ръководството на своята класна г-жа Таня Панчева, учениците представиха презентация на тема „Фотоволтаична инсталация за нуждите на младежкия център в Копривщица“, която поражда интерес и надежди за бъдещи иновации в областта на зелената енергия. В допълнение, те се отличиха като първенци в играта с викторината, което е свидетелство за тяхната подготовка и ангажираност към темите за опазване на околната среда и климатичните промени. Участието на учениците от СУ „Любен Каравелов“ в този важен проект подчертава ангажимента на училището към устойчивото развитие и готовността на младите поколения да вземат активно участие в промените, необходими за бъдещето на нашата планета. Този опит не само утвърждава значимостта на образованието за опазване на околната среда, но и вдъхновява други училища и общности да се включат в подобни инициативи за защита на нашата планета.