На 5-ти декември, ученици от СУ „Любен Каравелов“ в град Копривщица участваха в интересна и образователна прожекция – дискусия, свързана със създадения от тях и техните  връстници в Средногорието филм „Професии за теб“. Събитието се проведе в рамките на уникалния проект „Да направим филм“, който обедини училища от Средногорието и Етрополе в творческо сътрудничество. Проектът, иницииран от Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД и Сдружение „Арлекин“, предостави на учениците възможността да изследват и представят различни професии в минната индустрия чрез късометражен филм. „Професии за теб“ беше създаден с много труд и творческо вдъхновение от ученици от различни училища, включително СУ „Любен Каравелов“ гр. Копривщица.

Прожекцията – дискусията предостави възможност на учениците от СУ „Любен Каравелов“ да изразят своите впечатления от филма, както и да обсъдят различните професии, представени в него. Участниците разкриха своите вълнения, когато се запознаха с професиите представени в рудодобивния комплекс. д-р Росица Младенова директор на Международен медиен фестивал „Арлекин“ поздрави всички участници в проекта и раздаде заслужените им сертификати, за преминато първо ниво на увод в познанието за основните филмови професии и в кинопроизводството.

Филмът „Професии за теб“ съчетава учебен аспект с творчество и предоставя уникална перспектива за учениците. Събитието приключи с благодарности към организаторите и създателите на филма за възможността да бъдат част от този важен проект.

Този опит ще остане дълго в сърцата на учениците от СУ „Любен Каравелов“, като ги вдъхнови и мотивира за бъдещи творчески и професионални предизвикателства.