За учебната 2020/2021г.по Програма ,,Еразъм+”,Ключова дейност 1,, Образователна мобилност за граждани “

1.В сектор ,, Училищно образование” на тема, ,Креативност, иновации, мотивация: Уменията на съвременния учител.

,,Creativity, Innovation, Motivation”.

The skills of the modern teacher.

Номер 2020 -1-BG-01 -KA101-078400,на стойност 28 500 евро. За мобилности на учители ,които ще посетят гр. Прага ,Чехия.

Период на мобилността 12 месеца от 01.06.2020г. до 31.05.2021г.включително.

2.Програма ,,Еразъм+”,Ключова дейност2:,,Стратегически партньорства” в сектор ,,Училищно образование”,Проекти за ,,Партньорства за училищен обмен”.На тема ,,Nature is a treasure”

Номер-2020-1-DE03-KA229-077298-4,на стойност 28.831 евро, за мобилности на ученици с училища :

Grundschule  Neuenkirchen-  Germany

Volksschule Vorau-Austria

Agrupamento de Escolas de Nelas -Portugal

СУ ,,Любен Каравелов”- Bulgaria

Период на мобилността  24 месеца

от 01.11.2020 г. до 31.10.2022г. включително.