Международният проект „Природата е богатство“, в който участваше и нашето училище след финалния си доклад беше провъзгласен за много добър, като само няколко точки го делят от рейтинг отличен. Резултатът в точки е 84 от 100. 

           Проект с резултат по-висок от 80 т. се нарежда в категорията „добри практики“ и се качва в онлайн платформа за по-нататъшно разпространение. Резултат над 75т. се класира като много добър, почти отличен като количествен и качествен продукт. 

            Проектът беше изпълнен от четири училища партньори от България, Германия, Португалия и Австрия. Една от целите на проекта беше да се идентифицират потенциалните екологични опасности за природата в съответните региони и да се потърсят от учениците дългосрочни решения за тях. Друга цел на проекта беше да се запознаят учениците отблизо с важността от всекидневното опазване  на околната среда. В дейностите по проекта взеха участие учениците от цялото училище. Част от дейностите бяха компостиране, разделно събиране на отпадъците, засаждане на растения и дървета в града и околностите му. Английският език беше използван като език за комуникация и връзка между участниците в проекта. Ковид пандемията беше причина за едногодишното удължаване на проекта, но въпреки това, доброто партньорство и сътрудничество между училищата помогна за отличното му завършване. Проектът имаше много положително влияние върху учениците и учителите, създавайки дълготрайни приятелски връзки с дългосрочен ефект.