Уважаеми ученици и родители,

От 04.01.2021г.,се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от I до IV клас.

Занятията ще се провеждат в съответствие с изготвените от МОН и МЗ насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, и при спазване на всички противоепидемични мерки.

В периода от 04.01.2021г.до 31.01.2021г., обучението на учениците от V до XII клас ще продължи да се осъществява от разстояние в електронна среда, чрез използването на платформата MS Teams.

Пазете се и бъдете здрави!