Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, катедра „Икономика и управление на туризма“ и екипът на Кариерния център при Свищовското висше училище канят учениците от 11 и 12 клас насредните училища в България да вземат участие в организирания НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕна тема „Как си представям туриста на бъдещето?” Условия на конкурса:∙конкурсът е неприсъствен (по електронен път);∙участието на учениците е самостоятелно;∙участие в конкурса могат да вземат ученици от 11 и от 12 клас;∙всеки ученик може да участва само с едно есе;∙няма ограничение за броя участници от едно училище. 

Изисквания за оформяне на есето:

  • до 5 страници (формат A4)
  • шрифт Times new Roman,
  • размер на шрифта 13.
  • използване на прикачения макет на есе с включени данни за регистрация научастника. 

Важни срокове:

  • 31 март 2024 г. (неделя) – краен срок за изпращане заявки за участие.
  • 30 април 2024 г. (вторник) – краен срок за изпращане на есето поелектронна поща.
  • 13 май 2024 г. (понеделник) – обявяване на резултати от проведения конкурс. 

Процедури за кандидатстване и оценка: Подаването на есетата е по имейл: iut@uni-svishtov.bg

В полето Subject се изписват на латиница – Ese_IUT_име, фамилия,наименование на училището, населеното място (например:Ese_IUT_Ivan_Petrov_DTG_Svishtov) и се прикачва файлът с есето. 

ВАЖНО!

Получените в срок есета ще бъдат оценени от комисия, включващапреподаватели и представители от практиката. Отличените на първите три места участници ще получат парични и материалнинагради от ключови партньори на катедра „Икономика и управление натуризма“.

Всички участници ще получат сертификати за участие, изпратени им посредством конвенционалната поща, даващи им право на избор на специалности приоритет при кандидатстване в редовна форма на обучение. За допълнителна информация: Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов Катедра „Икономика и управление на туризма“гл. ас. д-р Любомира Тодорова – 0884 76 70 96, (0631) 66 210e-mail: iut@uni-svishtov.bg