На 18 октомври 2023 година се проведе Международна конференция „Аз преподавам зелено!“ в град Копривщица. Събитието е част от проект „Green skills for Green future“, който се изпълнява съвместно от четири организациии от България, Чехия и Румъния. На конференцията присъстваха участници от всички партньорски страни, както и учители, ученици, родители и хора, близки до идеята.

Проектът обхвана теми като зелено предприемачество, усвоване на компетенции за опазване на природните ресурси, екологично възпитание и други.  Учителите и учениците – участници по проекта споделиха впечатленията си от своето участие.  Председателят на „Познание 2020“ – Чонка Илиева, изрази своята благодарност към всички взели участие в проекта. Тя отбеляза значимостта на проекта като подчерта важността на непрекъснатото образование и мотивацията да бъдем двигатели на промяна. В края на събитието най-изявените участници получиха сертификати за придобити зелени умения.

Проект „Green Skills for Green Future“ (2021-1-BG01-KA210-SCH-000030443) е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС. Изразенитe възгледи и мнения принадлежат изцяло на автора и не отразяват непременно възгледите и мненията на ЕС или EACEA. Същите не носят отговорност за пълнотата или точността на информацията.