За всякакви въпроси и допълнителна информация,

не се колебайте да ни потърсите на адрес:

СУ „Любен Каравелов“

гр. Копривщица,

София област,

бул.“Хаджи Ненчо Палавеев“ 77,

E-mail: info@sulkaravelov.com
info-2306331@edu.mon.bg

Facebook: Фейсбук страница на СУ „Любен Каравелов“ – гр. Копривщица

тел.: +359893615057