Във връзка с писмо изх. № 9105-285/03.11.2023 г. на д-р Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката, Ви уведомявам, че във връзка с Плана за 2023 година за изпълнение на Националната програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022 – 2026 г. Министерството на вътрешните работи в сътрудничество с Министерство на образованието и науката организира конкурс за есе на тема „Моите представи за доброволците, помагащи при бедствия и пожари“.

Конкурсът е за ученици на възраст 16 – 18 години.

Категории: News