Математика
IVкл. Велимир Керемидчиев
История и цивилизации
VII кл.Зоя Иванова
VII кл. Йоана Доросиева
Български език и литература
IX кл . Валерия Кунчева
X кл. Анастасия Иванова
Английски език
VIII кл . Вельо Кесяков
VIII кл . Димитър Кривиралчев

VIII кл . Момчил Ралчев
X кл. Анастасия Иванова
География и икономика
VIII кл . Вельо Кесяков
VIII кл.Димитър Кривиралчев
Биология и здравно образование
VIII Димитър Кривиралчев
Знам и мога
IV кл . Милка Ватахова
IV кл . Велимир Керемидчиев