ЗА ПРОГРАМАТА

Основна цел на иновацията е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активната включеност на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението.

Очакваме като допълнителен ефект и добавена стойност на иновативните елементи повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

Линк към платформата на проекта


За учебната 2019/2020 година СУ „Любен Каравелов“ се включи в Националната програма „Иновации в действие“ със следните училища за сътрудничество:
1. ЧСУ „Рьорих“ с чужди езици и изкуства, гр. София, България
2. Второ основно училище „Васил Левски“, гр. Костинброд, България


За учебната 2020/2021 година СУ „Любен Каравелов“ се включва в НП „Иновации в действие“ със следните училища за сътрудничество:
1. Средно училище „Св.Св. Кирил и Методий“,  гр. Стрелча, обл. Пазарджик
2. Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“, гр. Пещера, обл. Пазарджик