Отново повод за гордост в началото на втория учебен срок! 

Националната агенция на България по администриране на програма “Еpазъм+” – Центърът за pазвитие на човешките ресурси обяви резултатите от подадените проектни предложения за акредитация по програма „Еразъм+“. 

СУ “Любен Каравелов“ се нарежда сред 25-те кандидати с одобрени проектни предложения! Акредитацията по Програма  “ Еразъм “, се предоставя за периода 2021-2027г.