Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е clipboard-2899586_1280-733x1024.png

График за учебната 2023/2024 година