График за изпити – самостоятелна и задочна форма на обучение за учебната 2022/2023 година

Самостоятелна форма на обучение – заповед за изпитна сесия


График на очни занятия – задочна форма на обучение за учебната 2022/2023 година

График на очни занятия ЗФО, VIII клас, първа сесия

График на очни занятия ЗФО, IХ клас, първа сесия

График на очни занятия ЗФО, X клас, първа сесия

График на очни занятия ЗФО, XI клас, първа сесия

График на очни занятия ЗФО, XII клас, първа сесия


График за консултации за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на консултации с ученици


График за провеждане на допълнителен час по Физическо възпитание и спорт за учебната 2022/2023 година

График за провеждане на допълнителен час по Физическо възпитание и спорт

Графици за проектни дейности от 1 до 4 клас за учебната 2021/2022г.

График 1 клас

График 2 клас

График 3 клас

График 4 клас