Дистанционнa форма на обучение

За учениците от I до IV клас, за които са изпълнени условията по т. 20, буква „а“ от  Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на МЗ, съгласно Заповед №РД09-4201/05.11.2021 г. на МОН  – 50 % от родителите в една паралелка, дали съгласие за тестване с неинвазивни антигенни тестове за COVID-19.

МОН предоставя възможност учениците да се обучават присъствено, като осигурява безплатни тестове.


ОБЩИНАНАСЕЛЕНО МЯСТОУЧИЛИЩЕПаралелки в ОРЕС от 24.11.2021 – 30.11.2021 г. вкл.Паралелки в присъствено обучение от 24.11.2021 – 30.11.2021 г. вкл.
1КопривщицаКопривщица   СУ „Любен Каравелов“  VI, VII, IX, XII  V, VIII, X, XI

Заповед обучение от 15.11.2021 г.