Ученици от шести и седми клас към СУ „Любен Каравелов“ имаха съвместен час посветен за любопитни факти за своята родина, с които трябва да се гордеят, че са българи.

На учениците беше предоставена информация под формата на презентация за интересни факти за България и успехите на българските личности, допринесли за славата на родината ни.

Часът завърши с кратка викторина за България и с финалното изречение от техните учители: „Гордейте се, че сте българи и обичайте своята родина!“

На събитието присъстваха зам. директора Теодора Цоловска и учителите от ЦДО – Стефания Димитрова и Теодора Нейчева.