СУ „Любен Каравелов“ в гр. Копривщица участва в конкурса по Националната кампания „Чиста околна среда – 2019г.“ с най-искреното желание да подобри средата, в която живеят, учат се и растат децата на Копривщица.

Във връзка с реализирането на проект „Зелена лаборатория“ в кампанията, обявена от Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда  (ПУДООС), учениците от СУ „Любен Каравелов“ имат възможност да развиват и логическото си мислене, а още с направата на външния шах се появиха първите желаещи за игра.