Национален Дворец на Културата обявява конкурси, изяви и инициативи, във връзка с Националния календар за изяви по интереси.