Дванадесетото Национално състезание за ключови компетентности  по природни науки „Климатичните промени“ беше открито официално от инж. Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, на 15 ноември 2019 г. в сградата на Старото училище „Живият музей“ в град Копривщица.     Националното състезание се организира от Министерство на образованито и науката, при домакинството на Регионално управление на образованието – София-регион и Средно училище „Любен Каравелов“ – град Копривщица, по регламент на Национална комисия, председателствана от доц. д-р Мая Гайдарова от Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Присъстващите на церемонията бяха приветствани от Кмета на община Копривщица – г-жа Бойка Дюлгярова и поздравени от ученици от СУ „Любен Каравелов“.

В обръщението си г-жа Таня Михайлова се обърна с вдъхновяващо послание към участниците, техните ръководители, членовете на Националната комисия и гостите на официалното откриване, и връчи поздравителен адрес на директора на  СУ „Любен Каравелов“. „Скъпи ученици, благодаря, че освен, че учите уроците си, поддържате състезателния дух на българското образование и че сте тук, за да покажете, че в българското училище, освен изучаването на учебни предмети, се възпитава състезателен дух и стеремежа за това, да се развиват дейности, полезни за бъдещето на човечеството. – обърна се първо към участниците в състезанието г-жа Михайлова. – Темата, която е във фокуса на състезанието – „Климатичните промени“ ще покаже ключови компетентности по природни науки, но и други компетентности и знания, които са важни за бъдещето на обществото…. Вие сте нашето бъдеще и ние разчитаме на Вас! … Пожелавам успех и нека в конкурентна среда да победи най-подготвеният отбор!“.

В словото си г-жа Михайлова благодари на учителите, експертите от МОН и РУО и на Националната комися и пожела успешно провеждане на Националното състезание.   Шестдесет участници от цялата страна в Националното състезание за ключови компетентности  по природни науки „Климатичните промени“ в продължение на два дни – в два кръга ще решават и публично ще представят решенията на задачи, проверяващи усвояването на ключови компетентности в областта на природните науки : физика, химия и биология. Решаването и представянето на решенията включва работа с информационни източници и интерпретирането на информация за решаването на проблема.   Заместник-министър Таня Михайлова пожела успешно предстаяне на отборите преди старта на състезанието в първи кръг, на 16 ноември, в който участниците разпределени в десет отбора решават задачи и публично ще представят своите решения на задачите пред Националната комисия в първия ден от състезанието. На втория кръг предстои отборите да решават две експериментални задачи и представят работата си. Класирането е отборно от Националната комисия по определени от членовете й критерии.

Снимките са публикувани съгласно чл. 19 от ЗЗЛД –
Снимков материал – Марияна Панчева – Цоловска и Стоян Павлов

Източник: http://www.ruobg.com/news/read/id/2162