Средно училище „Любен Каравелов“, град Копривщица е достоен наследник на най-добрите образователни традиции в българските земи, водещи началото си още от Възраждането.

Още през втората половина на ХVІІІ век, когато нашият народ е под Османско владичество в Копривщица се преподават българско четмо и писмо в тъй наречените килийни училища. Тук обаче, освен училището в метоха на църквата „Света Богородица”, ръководено от монаси, където учениците се учат на славянско четмо и писмо и на църковен ред, килийни училища има и в къщите или дюкяните на видни копривщенци като: Хаджи Геро, бащата на Найден Геров, който още през 1810 година преподава в къщата си,която се намира в Ламбовска махала. Училището на Никита Бояджията се помещава в бояджийницата му в Арнаут махала, училището на поп Лулчо се намира на Битпазар в къщата на Генчо Тумангелов, училището на Груйо Попгенчов е разположено в къщата на Семко Хадживельов в Ламбовска махала, а училището на Иван Джукелът се разполага в дюкяна му на пазара.

През 1822 година в Копривщица отваря врати първото Обществено народно училище. То е създадено с помощта на видния копривщенски благодетел чорбаджи Вълко Теодорович Чалъков, който подарява едно скромно здание на левия бряг на Бяла река.

След като даскал Захари Круша въвежда през учебната 1835 – 1836 година взаимоучителната метода в Копривщица образователната система в града става една от най-модерните по българските земи, след тази в Габровското училище. В града започват да прииждат младежи от всички краища на България, които търсят по-добро образование и старата училищна сграда се оказва недостатъчна, за да побере всички ученици. Това дава повод на чорбаджи Вълко Чалъков да извърши още едно родолюбиво дело. Той подарява на общината една своя градина, намираща се в Средна махала, на левия бряг на река Тополка, за да се построи ново по-широко и подходящо за новия начин на преподаване училище. Училището е завършено през 1837 година. При освещаването на училището присъства и новият учител, Неофит Рилски, нает от чорбаджи Вълко Чалъков през лятото на същата година. Именно тук през  1846 година е открито  Първото класно училище в българските земи  от големия копривщенски родолюбец и книжовник, Найден Геров. С неговото отваряне се извършва първата успешна реформа в българското образование, която дава възможност, то да се нареди сред най-напредналите образователни системи в Европа.Ето какво казва за Найден Геров един от неговите ученици, големия български родолюбец Христо Данов: „ Преди да ида при Герова, учил бях в няколко училища, но никакво понятие за наука нямах, защото ме учеха на неразбран език, всичко беше тъмнина за нас учениците. При Герова чух майчиният си език и видях, що е наука: тогава ми се отвориха очите, светна ми и разбрах, че съм бил българин, че има с какво да се навдигаме и ние българите и че трябва да радим за бащиния…”.

Наред с новостите в организацията на учебния процес на класното училище, Найден Геров съставя и правилник за дейността на училището. В правилника са изложени правата и задълженията на училищните настоятели, учителите и учениците. Новаторски акт в този правилник е въвеждането на материална книга, в която след приключване на час, всеки учител е длъжен да запише по образец какво е преподавал и изпитвал. „…Тази книга трябва да се държи на явно място, за да може всеки, който се интересува, да види какво се върши в училището…” – пише в спомените си Архимандрит Евтимий. Този метод на администриране на преподавателската работа се въвежда в другите български училища чак след Освобождението, т. е. над 30 години по-късно.

През 1932 година големият родолюбец и дарител Хаджи Ненчо Палавеев връчва на министъра на просветата дарителски документ, с който предоставя сумата от 6 хил. английски лири (3,096 млн. лв.) за учредяване на фонд на негово име. Като приходите от фонда трябва да служат за „вечни времена“ за издръжка на гимназия с изучаване на нови езици, която да носи името Модерна полукласическа гимназия „Любен Каравелов“. Построена е и подходяща училищна сграда /днес административната сграда на Община Копривщица/,оборудвана от Благодетеля с всичко необходимо. Хаджи Ненчо Палавеев наема учители дори от чужбина, на които плаща лично.

Тези промени стават причина за нов поток от ученици, които се нуждаят от по-голяма училищна сграда. Така през 1974 година е построена нова сграда, която днес приютява учениците, учителите и служителите на Средно училище „Любен Каравелов“