Нашата визия

Всички в СУ „Любен Каравелов“ работим  заедно и подкрепяме всеки ученик за високи постижения, практически умения и нагласи за личностно развитие, за да бъде успешен професионалист и активен гражданин в 21 век. Работим заедно с общността за прогреса на децата и града.


Нашите ценности

Високи постижения

Поставяме си амбициозни цели и работим целенасочено и честно, за да ги постигнем. Вярваме, че от нас зависи да имаме високи постижения. Даваме най-доброто от себе си и се стараем постоянно да се развиваме и да надграждаме наученото. Празнуваме успехите си и с готовност се учим от грешките си. Активно даваме и приемаме обратна връзка за представянето си.


Сътрудничество

Ние сме един отбор – ученици, родители, екип на училището и работим заедно към обща цел. Заедно създаваме подкрепяща и стимулираща атмосфера за всеки член на общността ни. Взискателни сме към себе си и към останалите. Окуражаваме и предизвикваме всеки член на общността ни да бъде най-доброто, на което е способен. Активно търсим и предлагаме помощ. В съвместната ни работа сме добронамерени, търпеливи и честни.


Уважение

Вярваме в потенциала на всеки да успее. Демонстрираме уважение във всички наши взаимоотношения. Ценим всеки човек в общността ни и усилията, които полага. Отворени сме към различни мнения и искрено се интересуваме от хората. Слушаме активно. Не съдим прибързано хората.  


Решителност

Имаме смелостта и решителността да постигнем целите си. Никога не се отказваме. Работим упорито и последователно, независимо дали някой ни гледа. Справяме се с трудностите и адаптираме подхода си, когато е необходимо, за да постигнем целите си. Поемаме отговорност за действията си и за резултатите от тях. Придържаме се към взетите решения и спазваме поетите ангажименти по най-добрия начин, който ни е известен. Спазваме крайни срокове. Запазваме професионално поведение дори и в предизвикателни ситуации. Базираме решенията си на обективни фактори.