Държавни зрелостни изпити

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Национално външно оценяване в края на IV клас

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Национално външно оценяване в края на VII клас

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Национално външно оценяване в края на X клас


ДЗИ – дати, сесия май-юни

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки 01.03.2021 г. – 19.03.2021 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2021 г.

Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08,00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г.

Обявяване на резултатите  от  държавните  зрелостни  изпити до 07.06.2021 г.
Връчване на дипломите за завършено средно  образование до 22.06.2021 г.