От 18 до 20 ноември 2022 г. в СУ „Любен Каравелов“ – гр. Копривщица се проведе XX Юбилейно национално състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти.

Националното състезание по природни науки и екология се организира от МОН, при домакинството на РУО-София област и СУ „Любен Каравелов“- гр. Копривщица.

В състезанието взеха участие 54 отбора с 98 ученици от V до XII клас и 57 ръководители от 23 области в страната. То включва изработване, представяне и защита на проекти в областта на природните науки и екологията. Учениците представиха много авторски идеи, самостоятелно изработени учебни материали, резултати от изследвания в областта на природните науки и екологията, като показаха оригинално мислене и собствена позиция по актуални за обществото проблеми.

Учениците се състезаваха в две възрастови групи: I  група: V – VII клас и II група: VIII-XII клас.

Състезанието се проведе в два кръга, като в първия кръг участниците представиха разработения от тях проект на постерна сесия, а във втория кръг беше публичната му защита. В свободното време между състезателните кръгове участниците имаха възможност да се запознаят с богатото културно-историческо наследство и архитектурни забележителности на възрожденска Копривщица, в организираната от училището–домакин културна програма, както и група ученици да посетят „Аурубис България“ ЕООД в град Пирдоп.

В XX юбилейно Национално състезание по природни науки и екология бяха представени 11 проекта в I възрастова група и 43 – във II възрастова група.

Оценяването и класирането на проектите се извърши от десетчленна Национална комисия с председател доц. д-р Маргарита Кузманова – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“.

Класиране:

I възрастова група / V-VII клас/

 1.Ангел Миленов Китанов – ученик от VI клас на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

    Никола Ивайлов Георгиев – ученик от VI клас на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

2. Диляна Валентинова Видева – ученичка от VI клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас

    Александър Владимиров Дянов – ученичка от VI клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас

3. Анастасия Атанасова Николова – ученичка от VII клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй, обл. Враца

    Никол Веселинова Николова – ученичка от VII клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй, обл. Враца

II  възрастова група / VIII-XII клас/

1. Мохаммад- Мурад Рашад Халвани- ученик от XII клас от Езикова гимназия „Пейо Яворов“, гр. Силистра

2. Димитър Павлов Заимов – ученик от XII клас от Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ , Смолян

    Светослав Бисеров Узунов – ученик от XII клас от Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ , Смолян

3. Петя Красимирова Илкова – ученичка от от XII клас от Езикова гимназия „“Акад. Людмил Стоянов“, гр . Благоевград

    Анджела Антонова Стоянова- – ученичка от от XII клас от Езикова гимназия „“Акад. Людмил Стоянов“, гр . Благоевград