Преподаватели от СУ „Любен Каравелов“ взеха участие в 7-дневна образователна мобилност в Чехия на тема „Креативност, иновации, мотивация: Уменията на съвременния учител“. Дейностите се реализират по Програма „Еразъм+“ и имат за цел да разширят познанията на преподавателския екип за новостите и утвърдените успешни практики в Европа. Усвоените компетенции ще ни позволят да развием модерен и даващ положителни резултати образователен процес в училище. Ръководството на СУ „Любен Каравелов“, град Копривщица е изцяло устремено към новите държавни образователни изисквания и отворено към европейското измерение за подобряване нивото на ключовите компетентности и умения у преподавателите, което пряко рефлектира върху качеството на учебния процес. Участниците осъществиха среща с кмета на Прага и посетиха едно от големите средни училища в града. Всичките 12 участника успешно преминаха и завършиха квалификационни курсове и получиха европейски сертификат за мобилност – Европас.

 

Проект „Креативност, иновации, мотивация: Уменията на съвременния учител“ (2020-1-BG01-KA104-078901) е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС. Публикацията излага единствено възгледите на автора, като програмата и Европейската комисията не носят отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.

Категории: