Бюджет на СУ „Любен Каравелов“


Училищата, които изпълняват делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му: