През втората седмица на месец май се осъществи последното пътуване от дейностите, свързани с проекта „Природата е богатство“ по програмата ЕРАЗЪМ+. Нашето училище участва като партньор вече трета година. Последната мобилност бе озаглавена „Природното богатство, което трябва да запазим“ и се проведе в Португалия. Учениците се запознаха с местни екологични проекти и участваха в съвместни дейности със своите връстници от Австрия, Германия и Португалия. Те посетиха музея на екологичния риболов, където им беше демонстрирано на практика как се лови с голяма внимателност, за да не се наруши морската екосистема. Също така, посетиха Португалско училище, където децата видяха растенията, за които се грижеха техните съученици, и бяха запознати с практиката на разделното събиране, което е близко до съзнанието на всеки ученик там. Посетиха много музейни експозиции на различни екологични теми. Учениците имаха възможността да комуникират с чуждестранните си връстници, като по този начин практикуваха знанията си по английския език. При раздялата бяха разменили имейли и обещания за поддържане на връзките.