Уважаеми ученици и родители,
Ръководството на СУ „Любен Каравелов“ Ви уведомява, че дейностите по прием след 7 клас за учебната 2021/2022 г. започват.
Приемът в СУ „Любен Каравелов“ ще бъде както следва:

Прием след 7. клас


Професия: Приложен програмист, код: 481030

Специалност: Приложно програмиране с разширено изучаване на английски език,  код: 4810301

Балообразуващи оценки:mobile-phone-1875813_1920

 • 2 х НВО по Български език и литература
 • 2 х НВО по Математика
 • оценка от свидетелството за основно образование 7 кл.  по математика
 • оценка от свидетелството за за основно образование 7кл. по английски език

Повече за кандидатстването след 7. клас можете да прочетете тук.

 

Прием след 7 клас


Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес, код: 345050

Специалност: Малък и среден бизнес с разширено изучаване на английски език, код: 3450501

Балообразуващи оценки:office-336368_1920

 • 2 х НВО по Български език и литература
 • 2 х НВО по Математика
 • оценка от диплома за основно образование по английски език
 • оценка от диплома за основно образование по география и икономика

Прием в задочна форма на обучение след 7. клас


Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес, код: 345050

Специалност: Малък и среден бизнес, код: 3450501

Балообразуващи оценки:

 • оценка от диплома за основно образование по български език и литература
 • оценка от диплома за основно образование по математика
 • оценка от диплома за основно образование по география

Кандидатстването след 7 клас може да го направите в гнездата за подаване на заявления с желания за класиране на ученици след 7 клас или онлайн на: https://priem.mon.bg/


Съгласно заповед № РД09-2121/ 28.08.2020 г. на МОН, График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование е:

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 25 юни 2021 г.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 01 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2021 г. вкл.

Документите за записване в СУ „Любен Каравелов“ се приемат в канцеларията на училището, с работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч.