Прием 2019/2020 г

Прием в средно училище „Любен Каравелов“, гр. Копривщица