Прием 2018/2019 г

Прием в средно училище „Любен Каравелов“, гр. Копривщица