Миналата седмица завърши визитата на чуждестранните ни гости от Германия, Австрия и Португалия, които бяха на посещение по линия на проекта „ПИРОДАТА Е БОГАТСТВО“ по програма Еразъм+.

Темата на посещението им беше „Опазване на флората и фауната в България“. При изпълнение на задачите, залегнали в проекта, гостите посетиха природо-научния музей в Пловдив и резервата за мечки в Рила планина.

Като домакини бяхме подготвили богата програма и им дадохме възможност да се докоснат до нашата традиция и култура. Посетихме Хлебната къща, където им беше представен процеса на приготвяне на хляба от древността до наши дни. Те също имаха възможност да си направят плъсти  в „Старото училище“. Гостоприемството и сърдечността, които ние демонстрирахме като домакини, направиха спомените им незабравими. Следващата международна среща ще се проведе в Австрия, през месец февруари 2023 г.