ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ

ДАТА И ЧАС: 24.09.2020 г. от 17:30 часа

МЯСТО: Учителската стая  на  СУ „Любен Каравелов“

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Запознаване с утвърдения учебен план за 2020/2021 учебна година
  2. Запознаване с насоки за работа в условията на COVID-19
  • Разни

Поканени:

Пенка Кривиралчева

Мария Тороманова

Светослав Славов

Анна Кесякова

Пенка Алексиева

Лучка Чотова

Кунка Кунчева