ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ

ДАТА И ЧАС: 07.10.2019 г. от 18:00 часа

МЯСТО: Учителската стая  на  СУ „Л. Каравелов“

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Учредяване на нов обществен съвет към СУ „Любен Каравелов“ за период от октомври 2019 г. до октомври 2022 г.
  2. Приемане на оставка и утвърждаване нови членове
  3. Избор на председател и проколчик
  4. Запознаване и обсъждане правилниците и наредбите на училището за  2019 / 2020 учебна година.
  5. Запознаване със занимания по интереси и Проект „Подкрепа за успех“
  6. Разни

Поканени:

Христина Стрелкова

Мария Тороманова

Светослав Славов

Верка Вълова

Василка Зайкова

Ана Кесякова

Пенка Алексиева

Лучка Чотова

Кунка Кунчева