ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ

ДАТА И ЧАС: 12.03.2020 г. от 18:00 часа

МЯСТО: Учителската стая  на  СУ „Любен Каравелов“

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Запознаване и приемане на становище за училищен пла-прием I-VII клас в СУ „Любен Каравелов“
  2. Разни

Поканени:

Пенка Кривиралчева

Мария Тороманова

Светослав Славов

Анна Кесякова

Пенка Алексиева

Лучка Чотова

Кунка Кунчева