ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ

ДАТА И ЧАС: 26.03.2021 г. от 17:30 часа

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Училищен план-прием за учебната 2021/ 2022 година
  2. Разни

Поканени:

  • Пенка Кривиралчева
  • Мария Тороманова
  • Светослав Славов
  • Анна Кесякова
  • Лучка Чотова
  • Кунка Кунчева
  • Пенка Алексиева