Ръководство

Бойка Дюлгярова
Директор
Христина Ватахова-Стрелкова
Заместник - директор по учебната дейност