Преподаватели

Василена Керемидчиева
Учител
Професионална подготовка
Василка Стефлекова
Старши възпитател
Величка Косева
Старши възпитател
Веселин Вълчев
Учител
Физическо възпитание и спорт
Георги Доросиев
Старши учител
Начален етап
Дияна Георгиева
Учител
Български език и литература и Руски език
Донка Стефлекова
Старши учител
Информатика, Информационни технологии
Зарафина Радоева
Старши възпитател
Лалка Доросиева
Старши учител
Математика
Маргарита Цолова
Старши учител
История и цивилизация и География и икономика
Мария Иванова
Старши учител
Начален етап
Мария Косева-Паралеева
Учител
Начален етап
Мария Попова
Старши учител
Мария Мухова
Старши учител
Марияна Цолова
Учител
Английски език
Мирела Стамболова
Старши учител
Професионална подготовка
Нанка Благова
Старши учител
Физика и астрономия, Математика
Нели Станчева
Старши учител
Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, Технологии, Домашна бит и техника
Нено Павлов
Старши учител
Музика
Нешка Кунчева-Иванова
Старши учител
Английски език, Български език и литература
Пенка Кривиралчева
Старши учител
Английски език, Български език и литература
Спаска Лазарова
Старши учител
Начален етап
Таня Панчева
Учител
Физическо възпитание и спорт
Теодора Рашкова
Възпитател
Цветелина Сачанска
Учител
Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда
Христина Ватахова-Стрелкова
Учител
Професионална подготовка