Непедагогически персонал

Атанас Мирчев
Мария Мрънкова
Евдокия Василева
Пепа Алексиева
Пепа Вълова
Славка Керемидчиева
Стела Джурова