„Една книга, една химикалка, едно дете и един учител могат да променят света.“ Малала Юсуфзай