Уважаеми ученици и родители,

За повече информация се консултирайте с Вашите класни ръководители.

Можете да изтеглите бланка за кандидатстване за стипендии от тук:

Вътрешни правила определяне на условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование