Уважаеми ученици и родители,

За повече информация се консултирайте с Вашите класни ръководители.

Можете да изтеглите бланка за кандидатстване за стипендии от тук:

Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии на учениците след завършено основно образование в Средно училище „Любен Каравелов“