Графици

График за изпити – самостоятелна и задочна форма на обучение за учебната 2017/2018 година

Заповед самостоятелна форма – график за изпити

Заповед задочна форма – график за изпити – II срок

 

График на очни занятия – задочна форма на обучение за учебната 2018/2019 година

График на очни занятия за XII клас задочна форма на обучение – първа сесия

График на очни занятия за XI клас задочна форма на обучение – първа сесия

График на очни занятия за X клас задочна форма на обучение – първа сесия

 

График за консултации за учебната 2017/2018 година

График за консултации

 

График за провеждане на допълнителен час по Физическо възпитание и спорт за учебната 2017/2018 година

График за провеждане на допълнителен час по Физическо възпитание и спорт