СУ „Любен Каравелов“, град Копривщица и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Антон обявяват конкурс за есе, стихотворение или рисунка на тема:

„МОЯТ СЪВРЕМЕНЕН БУДИТЕЛ“, по случай 1-ви ноември – Ден на Народните будители.

Класирането ще се извърши в три възрастови групи:

I възрастова група – от I до IV клас

II възрастова група – от V до VII клас

III възрастова група – от VIII до XII клас

Условия за участие в конкурса:

  1. Право на участие в конкурса имат учениците от двете училища.
  2. Всеки ученик има право да представи една творба.
  3. Творбата трябва да отговаря на темата на конкурса

Към всяка творба трябва да има следната информация:

  • Име и възраст на автора
  • Училище, клас

До участие в конкурса няма да бъдат допуснати творби, изпратени с непълна или неточна информация. Участниците в състезанието имат право да участват само със свои авторски творби. Класираните творби ще бъдат отличени с грамоти и материални награди.

Жури ще вземе решение за присъждане на първо, второ и трето място, като определи победителите в различните категории.

СРОК ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА: ДО 2 НОЕМВРИ 2022 Г., включително.