Електронен дневник
Позволява на родителите да следят постиженията на своите деца (оценки, отсъствия, отзиви, програма, домашни работи) на дневна база.

НВО и ДЗИ
Всички резултати от национални оценявания и зрелостни изпити на едно място с дневника и другата административна информация.

Статистики
Този модул дава отговор на множество въпроси – на кое място по успех е даден ученик в класа си, в училището, в града, в страната.

Извънкласни дейности
Родители и ученици разполагат с информация за всички одобрени от училището извънкласни дейности и занимания.

Такси и задължения
Сигурна и защитена възможност за родителите да превеждат пари към сметката на училището, посредством няколко клика.

Склад
Всички активи на училището, управлявани от едно място. Проследяване движенията на активите и промяната в тяхното състояние.

Състезания
Проследяване на участие и резултати от вътрешни и национални състезания и олимпиади.

5 години съхранение
Всички данни от минали години (оценки, отсъствия и т.н.) се пазят на съхранение и вие може да правите справки в тях по всяко време.

Учебни материали
Учители и ученици могат свободно да обменят и оценяват дигитално учебно съдържание (тестове, есета, презентации, проекти и т.н.)

Комуникация
Удобно средство за директна комуникация с родители, ученици и учители (мейли, SMS-и, Фейсбук известия, мобилни известия).

Значки
Позволява на учителите да поощряват учениците за добро поведение чрез раздаване на виртуални значки (български вариант на ClassDojo).

ЦДО
Системата поддържа и дневник за целодневна организация на учебния процес (самоподготовка, занимания по интереси и спорт).

Събития и календар
Автоматично известяване на родители и ученици за настъпващи събития (класна работа, родителски, екскурзия, ДЗИ и т.н.).

Учителски отсъствия
Администриране на всички учителски отъствия. При отсъствие на учител може да се промени програмата или да се посочи заместник.

Упражнения, домашни и тестове
Създаване, обмен, оценяване и проследяване на домашни работи, тестове и упражнения.

Мобилно приложение
iOS и Android. Родителят получава известия за настъпили събития в реално време (нова оценка, ново отсъствие, нова значка и т.н.).

Школо.бг